Główny Księgowy/Główna Księgowa

Miejsce pracy Wrocław
Zakres obowiązków
 • Prowadzenie pełnej księgowości firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,
 • Sporządzanie raportów na potrzeby Udziałowców, Zarządu, sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości i zasad obowiązujących w grupie kapitałowej,
 • Tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem polityki rachunkowości finansowej i zarządczej oraz polityki podatkowej,
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych spółek grupy, monitorowanie zmian w przepisach prawa i przepisach podatkowych, wdrażanie optymalizacji podatkowych,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, bilansów, raportów,
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP, banki, audytorzy, ubezpieczyciele, kontrahenci, itp.),
 • Opracowywanie planu kont zgodnie z odpowiednimi przepisami, odpowiedzialność za proces obiegu dokumentów oraz poprawność ujęcia operacji gospodarczych i finansowych w firmie,
 • Bieżąca analiza i kontrola finansów i nadzór nad płatnościami,
 • Bieżąca kontrola kosztów i przychodów,
 • Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych,
 • Analiza i usprawnianie procesów wewnątrz firmy,
 • Opiniowanie regulaminów, procedur, umów i innych dokumentów wewnętrznych pod kątem ich zgodności z zasadami rachunkowości i prawem podatkowym,
 • Udział w podejmowaniu kluczowych decyzji, wsparcie dla zarządu w procesach decyzyjnych.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych w zakresie swojej odpowiedzialności,
 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości i zarządzanie podległym kilkuosobowym zespołem.
Poszukiwane kompetencje
 • Wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości lub finansów
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego w spółkach, których sprawozdania podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.
 • Bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości, podatków (CIT i VAT)
 • Znajomość systemów ERP
 • Znajomość MSSF/MSR
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Bardzo dobra znajomość zarządzania projektami, MSR, budżetowania, prowadzenia gospodarki magazynowej
 • Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
Oferujemy
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w międzynarodowym środowisku
 • Grupowe ubezpieczenie NNW oraz grupowe ubezpieczenie na życie
 • Prywatną opiekę medyczną oraz karty MultiSport
 • "Owocowe wtorki"
Data ostatniej modyfikacji 3 lipca 2019